Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Ochrona środowiska

Informacja o możliwości przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest (6.70 KB, .odt) udostępniający: Wiesław Łysak (2024-02-14 12:07:36)

Deklaracja przystąpienia do programu usuwana wyrobów zawierających azbest (45.50 KB, .doc) udostępniający: Wiesław Łysak (2024-02-14 12:09:50)

Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przedsięwzięcia „Rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) - Legnica Południe (bez węzła) odcinek realizacyjny 2 od km 64+666 do km 85+641”, (228.18 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-03-07 09:37:35)

Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przedsięwzięcia: Rozbudowa autostrady A4 Krzyżowa (bez węzła) - Legnica Południe (bez węzła) odcinek realizacyjny 1 od km 50+710 do km 64+666 (161.50 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-03-07 09:38:44)

_____________________________________________________________________________________________________

Na prośbę Wojewody Dolnośląskiego, Wójt Gminy Zagrodno publikuje następujące opracowania:
Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji (708.43 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-03-26 15:31:10)
Bezpieczeństwo wodne w budynkach” – stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Water safety in buildings”, (2.04 MB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-03-26 15:32:42)

opracowania te nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy. Stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych). 

INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego (1.74 MB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-04-04 08:44:26)

Powiadomienie o zawieszeniu postępowania WOOŚ.420.65.2023.MTA.14 (215.19 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-04-16 09:44:24)

Powiadomienie o zawieszeniu postępowania WOOŚ.420.66.2023.CC,14 (215.28 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-04-16 09:44:58)

Informacja o wszczęciu postępowania WR.ZUZ.1.4210.416.2023.DK (252.02 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-04-17 15:02:37)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zagrodno za 2023 rok (294.43 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-04-23 08:16:16)

Przedłużenie terminu dot. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Łukaszów o łącznej mocy do 120 MW wraz z z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Łukaszów, gmina Zagrodno (254.70 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-04-23 13:51:09)

K O M U N I K A T z dnia 30 kwietnia 2024 r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi (245.22 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-04-30 15:09:23)

K O M U N I K A T z dnia 30 kwietnia 2024 r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi (245.51 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-04-30 15:09:54)

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa farmy fotowoltaicznej Łukaszów (448.55 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-05-10 11:57:33)

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego IBERDROLA (284.88 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-05-20 13:12:55)

Iberdrola Renewables Polska - postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (238.27 KB, .pdf) udostępniający: Mateusz Iwiński (2024-05-20 13:12:35)

Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - rozbudowa Autostrady Krzyżowa - Legnica Południe udostępniający: Tomasz Sarkowicz (2024-06-05 11:22:35)

Odpowiadający: Kamila Szczepanowska / Data wytworzenia: 2024-02-14

Udostępniający: Kamila Szczepanowska / Data udostępnienia: 2024-02-14 12:44:15

Aktualizujący: Tomasz Sarkowicz / Data aktualizacji: 2024-06-05 11:39:20

Wyświetleń: 2599

Aby uzyskać archiwalną wersję strony należy skontaktować się z redakcją
Tytuł Wersja Data Aktualizował
Ochrona środowiska 18 2024-06-05 11:39:20 Tomasz Sarkowicz
Ochrona środowiska 17 2024-06-05 11:38:38 Tomasz Sarkowicz
Ochrona środowiska 16 2024-06-05 11:37:20 Tomasz Sarkowicz
Ochrona środowiska 15 2024-05-24 13:37:51 Mateusz Iwiński
Ochrona środowiska 14 2024-05-10 11:57:38 Mateusz Iwiński